Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μηνός Οκτωβρίου

Τετάρτη 1 Οκτ. Ανανίου Αποστόλου – Πωμανού Μελωδού 11.00 πμ – 11.30 πμ Αγιασμός
Σάββατον 4 Οκτ. Ιεροθεου Αθηνώ΄ν  5.00μμ – 6.00 μμ Εσπερινός
Κυριακή 5 Οκτ. Β’ ΛΟΥΚΑ – Πάντων των εν Κύπρω Αγίων  9.15 πμ – 12.30 μμ Ορθρος & Θεία Λειτουργία
Σάββατον 11 Οκτ. Φιλίππου Αποστόλου  5.00μμ – 6.00 μμ Εσπερινός
Κυριακή 12 Οκτ. Δ΄ΛΟΥΚΑ – Αγλιων Πατέρων Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου  9.15 πμ – 12.30 μμ Ορθρος & Θεία Λειτουργία
Σάββατον 18 Οκτ. Λουκά Ευαγγελιστού  9.30 πμ – 12.00 μμ 5.00μμ – 6.00 μμ Ορθρος & Θεία ΛειτουργίαΕσπερινός
Κυριακή 19 Οκτ. Γ’ ΛΟΥΚΑ – Ιωηλ Προφήτου  9.15 πμ – 12.30 μμ Ορθρος & Θεία Λειτουργία
Δευτέρα 20 Οκτ. Αρτεμίου Μεγαλομάρτυρος – Γερασίμου Κεφαλληνίας  9.30 πμ – 12.00 μμ Ορθρος & Θεία Λειτουργία
Πέμπτη 23 Οκτ. Ιακώβου Αδελφοθέου  9.30 πμ – 12.00 μμ Ορθρος & Θεία Λειτουργία
Σάββατον 25 Οκτ. Μαρκιανού & Μαρτυρίου μαρτ  5.00μμ – 6.00 μμ Εσπερινός
Κυριακή 26 Οκτ. ΣΤ’ Λουκά, Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος του Μυροβλήτου  9.15 πμ – 12.30 μμ Ορθρος & Θεία Λειτουργία
Τρίτη 28 Οκτ. Αγίας Σκέπης  9.30 πμ – 12.00 μμ Ορθρος & Θεία Λειτουργία